Teràpia Familiar

La teràpia familiar és una teràpia relacional sistèmica que inclou tots els membres de la família i ens permet treballar per millorar la comunicació, l’entesa i la dinàmica familiar, així com solucionar problemes o dificultats buscant la participació de tots els seus membres.

Les relacions significatives ens donen: reconeixement, valoració, estima, tendresa, socialització i protecció.

Alternem visites familiars amb individuals i per ajudar a la família aconsegueixi fer aquells canvis relacionals necessaris que generin benestar a tota la família. Normalment sempre hi ha un dels membres de la família que centralitza el patiment i el malestar emocional familiar però acaba afectant totes les relacions familars. 

Això és per a vosaltres si: 

  • Teniu ganes de solucionar el problema o els problemes que arrossegueu.
  • Veniu amb ganes de treballar per canviar allò que no va bé.
  • Desitgeu una relació sana i propera amb tots els membres de la teva família.
  • Creus que ha arribat el moment de posar-hi solució.

Amb 12 sessions podem aconseguir els resultats que esperes

7 + 12 =