1. PARTS i ACCEPTACIÓ DE LES CONDICIONS GENERALS DE CONTRACTACIÓ:

 

D’una part, el proveïdor dels productes, Carlota Iglesias  (d’ara endavant també el prestador), amb domicili social en rosselló 332 entresol 2n, 08025 Barcelona, (Barcelona), N.I.F. 47879535K, telèfon d’atenció al client 669906986, i e-mail: info@carlotaiglesias.net, sent titular del lloc web www.carlotaiglesias.net, exposa el document contractual que regirà la contractació de productes a través del lloc web ressenyat.

I d’una altra, l’Usuari – Client (d’ara endavant l’Usuari), registrat en el lloc web mitjançant un nom d’usuari i contrasenya, sobre els quals té responsabilitat plena d’ús i custòdia, sent responsable de la veracitat de les dades personals facilitades al prestador.

TOTS DOS ACCEPTEN el present document, i comporta que l’usuari:

a.Ha llegit, entén i comprèn l’aquí exposat.

b.Que és una persona major d’edat i amb capacitat suficient per contractar.

c.Que assumeix totes les obligacions aquí disposades.

d.Que ha llegit i accepta les presents condicions generals de compra des del moment que adquireixi qualsevol producte ofert.

Aquest document pot ser imprès i emmagatzemat pels Usuaris.

El prestador posa a la disposició d’aquests l’adreça d’e-mail info@carlotaiglesias.net perquè plantegin qualsevol dubte sobre aquestes condicions.

Les presents condicions tindran un període de validesa indefinit i seran aplicables a totes les contractacions realitzades a través del lloc web del prestador.

El prestador es reserva el dret de modificar unilateralment aquestes Condicions Generals, sense que això pugui afectar els béns o promocions que van ser adquirits prèviament a la modificació, amb la finalitat de millorar els productes oferts. En tot cas, abans de comprar els productes han de consultar-se aquestes condicions generals.

És aconsellable que guardi una còpia de les dades contingudes en els productes comprats.

Carlota Iglesias  no es responsabilitza de qualsevol pèrdua de dades, arxius o de qualsevol dany que resultés d’una fallada de còpia de seguretat per part de l’Usuari de les dades contingudes en els productes adquirits tals com a targetes de memòria.

Carlota Iglesias  no es fa responsable de les conseqüències que poguessin resultar d’una utilització inadequada dels productes a la venda a la web. La responsabilitat civil del prestador pels productes subministrats queda limitada a l’import d’aquests, l’usuari renuncia a reclamar qualsevol responsabilitat a Carlota Iglesias  per qualsevol concepte en qualsevol cas d’insatisfacció dels productes adquirits a la web www.carlotaiglesias.net, així com possibles fallades, lentitud d’accés o errors en l’accés a la web, incloent-hi-se pèrdues de dades o un altre tipus d’informació que pogués existir en l’ordinador o xarxa de l’usuari que accedeixi a la web.

Carlota Iglesias  és una empresa especialitzada en la venda a distància de productes de psicologia. Carlota Iglesias  ven els seus productes a distància per Internet a través de la seva pàgina web i/o per telèfon. Carlota Iglesias no posseeix cap tenda física para la venda de productes.

 

 1. OBJECTE DEL CONTRACTE:

2.1 Àmbit d’aplicació: El present contracte té per objecte regular la relació contractual de compravenda nascuda entre el prestador i l’usuari al moment en què aquest accepta aquestes condicions de compra durant el procés de contractació online verificant la casella corresponent. Aquestes CGC s’aplicaran a partir del dia en què es realitzi la comanda.

La relació contractual de compravenda comporta el lliurament, a canvi d’un preu determinat i públicament exposat a través del lloc web, d’un producte concret.

2.2 Territori d’aplicació: La tenda virtual de www.carlotaiglesias.net està activa per tota Espanya.

2.3 Capacitat per contractar: Per poder realitzar una comanda haurà de ser major d’edat i tenir capacitat per contractar.

2.4 Acceptació del client: La validació d’una comanda a través de la web www.carlotaiglesias.net es realitza per correu electrònic i implica, així mateix, l’acceptació automàtica de les CGC. Aquestes condicions estan disponibles a la web www.carlotaiglesias.net o, si ho desitja i sol·licita, podem posar-les a la seva disposició per correu electrònic.

2.5. Modificació de les Condicions Generals de Contractació: Carlota Iglesias  es reserva el dret a fer canvis i/o modificacions en les presents CGC. Aconsellem als nostres clients que les revisin regularment. En cas que aquests canvis o modificacions s’introdueixin una vegada realitzada una comanda, s’aplicaran les condicions vigents en la data en la qual es va efectuar aquesta comanda.

 

 1. INFORMACIÓ SUBMINISTRADA EN LA WEB www.carlotaiglesias.net:

3.1 Publicació de preus:  De forma excepcional els preus dels productes mostrats a la nostra web poden ser especificats de forma errònia i mostrar un preu inferior al corresponent. Quan succeeixi això, i si nosaltres hem confirmat la seva comanda, contactarem immediatament amb vostè, amb la finalitat d’emetre una nova confirmació de comanda amb el preu correcte. En el supòsit que el preu que correspongui sigui superior, Vostè podrà cancel·lar la seva comanda i li reemborsarem qualsevol quantitat que ja hagués satisfet.

3.2 Informació de productes: La informació que figura en la nostra publicitat, fullets, altre material escrit, a la nostra pàgina web o la facilitada pels nostres agents o empleats constitueix una invitació a fer un tracte. Aquesta informació no constitueix una oferta de subministrar cap producte per la nostra banda.

Els continguts de www.carlotaiglesias.net estan en constant renovació i actualització per oferir als nostres clients la informació més completa i detallada possible. A causa d’això, és possible que els continguts puguin mostrar, en ocasions excepcionals, informació de caràcter provisional sobre alguns productes. En cas que la informació subministrada no es correspongués a les característiques del producte, el client tindrà dret a rescindir la seva compra sense cap cost per la seva banda.

Totes les informacions contractuals presents a la web es mostren en llengua espanyola (castellà) i la comunicació amb els clients i usuaris, així com la formalització del contracte, es realitzaran en aquest idioma, si bé, si així ho desitja el client pot fer-se en català o un altre idioma sempre indicant-ho abans d’iniciar el procediment de contractació.

3.3 Disponibilitat del/els producte/s: Pot haver-hi ocasions en què sigui impossible subministrar tots els productes a causa que aquests no estiguin en estoc o disponibles al moment de la compra. En aquests casos, ens posarem en contacte amb Vtè. per donar-li a triar entre les següents opcions:

 1. a) elecció d’un producte alternatiu, amb característiques similars al producte a reemplaçar;
 2. b) la comunicació de la seva disponibilitat, per si prefereix esperar al fet que aquest producte torni a estar disponible a la tenda.

Si declina els nostres suggeriments, la comanda relacionada amb aquests productes serà cancel·lada i se li retornarà qualsevol suma que hagués satisfet pels mateixos.

3.4 Dret d’anul·lació:

Carlota Iglesias : es reserva aquesta acció (dret d’anul·lació) de l’enviament d’un producte determinat que no compleixi amb els requisits de qualitat imposats a tots els productes de www.carlotaiglesias.net. Per al cas que es detectés aquesta falta de qualitat, el servei d’Atenció al Client de Carlota Iglesias  li suggerirà un producte de reemplaçament i, si el reemplaçament no és del grat del client, es procedirà al reintegrament del cost d’aquest producte.

3.5 Comandes les 24h, tots els dies de l’any: L’horari de recepció de comandes és de vint-i-quatre (24) hores els tres-cents seixanta-cinc (365) dies de l’any, si bé no es processaran comandes realitzades després de les dinou (19) hores, quedant per al dia hàbil següent en Barcelona. Les comandes rebudes durant el cap de setmana seran processats a primera hora del dilluns següent, o primer dia hàbil.

3.6 Frau: Si Carlota Iglesias  sospita o detecta alguna anomalia o frau, es reserva el dret d’anul·lar la transacció per motius de seguretat.

 

 1. PROCEDIMENT DE COMPRA:

L’usuari per poder accedir als productes oferts pel prestador, haurà de donar-se d’alta a través del lloc web mitjançant la creació d’un compte d’usuari. Per a això, l’usuari haurà de proporcionar de manera lliure i voluntària les dades personals que li seran requerides, de conformitat, amb el que es tractessin de conformitat amb el que es disposa en la normativa vigent en matèria de protecció de dades, el Reglament (UE) 2016/679 de 27 d’abril de 2016 (RGPD), la Llei Orgànica 3/2018 de 5 de desembre (LOPDGDD) i demés normativa legal vigent en matèria de protecció de dades personals, detallada en l’Avís legal i Política de privadesa d’aquest lloc web.

L’usuari seleccionarà un nom d’usuari i una contrasenya, comprometent-se a fer ús diligent d’aquests, i no posar-los a la disposició de tercers, així com a comunicar al prestador la pèrdua o robatori dels mateixos o del possible accés per un tercer no autoritzat, de tal forma que aquest procedeixi al bloqueig immediat.

L’usuari no podrà triar com a nom d’usuari paraules que tinguin com a fi, confondre a uns altres per identificar a aquest com a membre integrant del prestador, així com expressions malsonants, injurioses  i en general, contràries a la llei o a les exigències de la moral i bons costums.

Una vegada ha estat creat el compte d’usuari, s’informa que de conformitat amb l’exigit per l’art. 27 de la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, el procediment de contractació seguirà els següents passos:

 1. Escollir el producte fent clic a sobre, i s’afegirà automàticament en el “carret de compra”.
 2. Si es desitgen agregar més productes, haurà de seleccionar l’opció “Continuar comprant”. Si per error ha afegit algun que no volgués, haurà de clicar en l’opció d’eliminar del carret de compra. En el carret de compra s’observaran els articles, la quantitat, el preu i l’import total. Una vegada s’han escollit tots els productes es procedirà a calcular els impostos, càrrecs i descomptes segons les dades de pagament i d’enviament introduïts.
 3. Escollit/s el/els producte/s, haurà de clicar en la pestanya de finalitzar, per realitzar la comanda. En clicar en aquesta opció, apareixerà la confirmació de la compra (resum de la comanda realitzada, les seves dades i forma de pagament escollida).
 4. Es sol·licitarà el registre de l’usuari per poder realitzar la compra (aquest registre és gratuït), en el qual s’haurà d’emplenar un formulari de recollida de dades (en el qual haurà d’acceptar la Política de Privadesa i l’Avís Legal (i linkear ambdues)). Una vegada emplenat aquest, rebrà en l’adreça de correu electrònic indicada un e-mail de confirmació del registre. Si ja estigués registrat, pot accedir a les seves dades fent clic en el botó d’usuari ja registrat.
 5. Per favor, revisi els controls de spam i de correu no desitjat de la seva safata d’entrada del correu electrònic i verifiqui sempre que les dades del contacte que proporcioni són correctes.
 6. Una vegada registrat, apareixerà una pantalla d’observacions, on podrà indicar l’horari de lliurament; una casella de verificació que haurà de marcar-la posat que és l’acceptació d’aquestes Clàusules Generals de Contractació i Política de Privacitat.
 7. Para finalitzar el procés, haurà de clicar en el botó Finalitzar.

En tot cas, la plataforma de contractació del prestador informarà l’usuari, una vegada finalitzat el procediment de contractació, via correu electrònic respecte a totes les característiques, preu, formes de transport, data de contractació i estimació de lliurament del producte comprat.

Si hi hagués qualsevol tipus d’error en l’adreça indicada o en qualsevol altre punt de la comanda, haurà de notificar-ho immediatament a l’adreça d’e-mail que apareixerà a la web per procedir a l’esmena d’aquest error.

Davant qualsevol dubte pot contactar amb el nostre servei d’Atenció al client a través de qualsevol dels mètodes que es faciliten a la web www.carlotaiglesias.net.

Carlota Iglesias  proporcionarà Atenció al Client de forma GRATUÏTA a través del nostre email de contacte info@carlotaiglesias.net, si tria un altre mitjà de comunicació alternatiu, l’usuari és qui haurà de fer-se càrrec del cost particular del mateix.

Carlota Iglesias  posa a la seva disposició telèfons a Espanya subjectes al cost del seu operador de telefonia.

COMPRA COM CONVIDAT

Aquesta pàgina web també permet la compra a través de la funcionalitat de compra com convidat. En aquesta modalitat de compra, se li sol·licitaran únicament les dades imprescindibles per poder tramitar la seva comanda. Una vegada finalitzat el procés de compra, se li oferirà la possibilitat de registrar-se com a usuari o continuar com a usuari no registrat.

 

 1. ENVIAMENT:

 

En el cas que la contractació no comporti el lliurament físic de cap producte, sent aquests directament descarregats del lloc web, el prestador informarà prèviament a l’usuari respecte al procediment que ha de seguir per realitzar aquesta descàrrega.

 

 1. PREUS I TERMINIS DE LA VALIDESA DE LES OFERTES:

Tots els preus exposats en la tenda www.carlotaiglesias.net inclouen l’IVA vigent al moment de la compra. Tots els preus que consten a la web són vàlids excepte error tipogràfic o fi d’existències i en tot cas s’expressaran en la moneda Euro (€). Aquestes despeses, tret que s’indiqui expressament el contrari, no inclouen les despeses d’enviament, manipulació, embolcall, segur d’enviaments o qualssevol altres serveis addicionals i annexos al producte o servei adquirit. (IMPOST SOBRE EL VALOR AFEGIT: De conformitat amb el que es disposa en l’article 68 de la Llei 37/1992, de 28 de desembre, de l’Impost sobre el Valor Afegit, el lliurament dels productes o serveis s’entendrà localitzat al territori d’aplicació de l’IVA espanyol si l’adreça de lliurament està en territori espanyol excepte Canàries, Ceuta i Melilla. El tipus d’IVA aplicable serà el legalment vigent a cada moment en funció de l’article concret que es tracti. En les comandes amb destinació a Canàries, Ceuta i Melilla, els lliuraments es trobaran exemptes d’IVA per aplicació del que es disposa en l’article 21 de Llei 37/1992, sense perjudici de l’aplicació dels impostos i aranzels corresponents conforme a la normativa vigent en cadascun d’aquests territoris.)

El pagament realitzat al prestador comportarà l’emissió d’una factura a nom de l’usuari registrat. Aquesta factura serà automàticament remesa a l’adreça de correu electrònic proporcionada per l’usuari, així com enviada al costat del producte adquirit.

Els preus aplicables a cada producte seran els publicats a la web i aplicats de forma automàtica pel procés de contractació en l’última fase del mateix. El client assumeix que, en tot cas, la valoració econòmica d’alguns dels productes podrà variar en temps real. En tot cas això serà sempre comunicat prèviament als usuaris.

En els casos de promocions de durada limitada, el descompte de la promoció s’aplicarà sempre que la comanda hagi estat registrat durant el període de promoció.

Les dades registrades pels diferents mètodes de pagament constitueixen una prova de la data en què es van realitzar les transaccions financeres i serviran per determinar si aquesta comanda està o no subjecte a promoció.

Per a qualsevol informació sobre la comanda, l’Usuari podrà contactar a través del telèfon d’atenció al client del PRESTADOR o via correu electrònic a l’adreça facilitada.

 

 1. FORMES DE PAGAMENT:

A continuació detallem els sistemes disponibles:

7.1 Pagament mitjançant targeta de crèdit o dèbit: L’usuari haurà de disposar de targeta de crèdit o dèbit en vigor, on haurà d’especificar tots els dígits del núm. de la targeta en el formulari corresponent. L’operació es formalitza al moment de realitzar la comanda. Només s’accepten targetes Visa i Mastercard . Només s’accepten pagaments amb targetes segures en els quals s’efectua autenticació de la seva identitat com a titular de la targeta segons el mètode establert pel seu banc, a través de comerç electrònic segur (“Verified by Visa” i “MasterCard SecureCode”). La comanda no podrà tenir-se en compte i no serà tramitada fins que el pagament hagi estat autoritzat pel teu banc o caixa.

S’utilitza el sistema denominat SSL (SecureSockets Layer), sistema de pagament en un entorn segur, ja que permet el xifrat de la informació transmesa durant la transacció, assegurant la confidencialitat d’aquesta.

7.2  PayPal i Stripe: Una vegada finalitzada la compra, si s’escull aquesta forma de pagament, se li redigirirà a la web oficial de PayPal i/o Stripe on podrà fer el pagament. Una vegada efectuat el pagament correctament, la seva comanda estarà finalitzada i s’enviarà un correu electrònic amb el resum de la seva compra. Prement el botó “Tornar a la web” tornarà a la web per veure la comanda i poder imprimir-ho. PayPal i Stripe tenen les seves pròpies polítiques de privadesa i Carlota Iglesias  no té cap tipus de responsabilitat sobre elles.

 

 1. ENTREGA DE COMANDES:

 Les comandes s’envien directament a través del correu facilitat al llarg de 24h una vegada confirmat el pagament.

 

 1. DRET DE DESISTIMENT:

 Dret de desistiment: L’Usuari té 14 dies naturals, explicats a partir de la data del producte, per a la devolució del mateix (art. 71 Llei 3/2014, de 27 de març). Si no queda satisfet amb el producte o qualsevol dels productes de la seva comanda, podrà exercir el seu dret de desistiment, emplenant el formulari annex a aquestes condicions amb el seu nombre de comanda (per obtenir el reemborsament de l’import del/dels producte/s dins del termini màxim dels catorze (14) dies naturals següents a la recepció de la comanda) al costat de les seves dades de contacte. Tret que la devolució sigui realitzada per defectes en el producte, les despeses relatives a l’enviament seran assumits per part de l’Usuari. Si desitja la devolució de l’import contractat en els serveis de Carlota Iglesias envia’ns un correu electrònic a info@carlotaiglesias.net amb el seu nom i cognoms, telèfon i motiu de la sol·licitud de devolució i contactarem amb vostè en un plaç de 24h per sol·licitar les dades necessàries per tramitar la devolució. 

 

 

 

 

 

 1. GARANTIES APLICABLES I SERVEIS POST-VENTA:

 Garantia: Tots els productes oferts a través del lloc web són completament originals, tret que s’indiqui el contrari en la seva descripció.

Tots els productes compten amb un període de garantia de 2 anys, conforme als criteris i condicions descrites en el Llei 3/2014, de 27 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis complementària, excepte casos excepcionals en els quals pot ser de diferent durada.

En cas que la Llei de Garanties de Venda de béns de consum (23/2003, de 10 de Julio) estableixi que el producte ha de ser enviat al fabricador per gestionar aquesta garantia, l’equip de Carlota Iglesias  li indicarà com procedir a través de correu electrònic o trucada telefònica. En aquests casos Carlota Iglesias  no es fa responsable de com el fabricant tramita la garantia d’aquest producte.

 1. Excepte prova en contrari, s’entendrà que els productes són conformes amb el contracte sempre que compleixin tots els requisits que s’expressen a continuació, tret que per les circumstàncies del cas algun d’ells no resulti aplicable:
 2. a) S’ajustin a la descripció realitzada per Carlota Iglesias .
 3. b) Siguin aptes para als usos que ordinàriament es destinin els productes del mateix tipus.
 4. c) Siguin aptes per a qualsevol ús especial requerit pel client quan l’hagin posat en coneixement de Carlota Iglesias al moment de la celebració del contracte, sempre que aquest hagi admès que el producte és apte per aquest ús.
 5. d) Presentin la qualitat i prestacions habituals d’un producte del mateix tipus que el client pugui fundadament esperar, tenint en compte la naturalesa d’aquest i, si escau, de les descripcions sobre les característiques concretes dels productes fetes per Carlota Iglesias .
 6. e) Carlota Iglesias descriu els detalls, les característiques tècniques i les fotografies dels productes facilitats pel fabricant dels mateixos, de manera que no queda obligat per aquestes declaracions públiques.

 

 

 1. RESOLUCIÓ DE LITIGIS EN LÍNIA

D’acord  a l’Art. 14.1 del Reglament (UE) 524/2013, la Comissió Europea facilita una plataforma d’accés gratuït per a la resolució de conflictes online entre l’usuari i el prestador, sense necessitat de recórrer als tribunals de justícia, mitjançant la intervenció d’un tercer, anomenat Organisme de resolució de litigis, que actua d’intermediari entre tots dos. Aquest organisme és neutral i dialogarà amb ambdues parts per aconseguir un acord, podent finalment suggerir i/o imposar una solució al conflicte. Enllaç a la plataforma ODR: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

 

 1. NUL·LITAT I INEFICÀCIA DE LES CLÀUSULES

Si qualsevol clàusula inclosa en aquestes Condicions Generals anés declarada, total o parcialment, nul·la o ineficaç, tal nul·litat o ineficàcia afectarà tan sols a aquesta disposició o a la part de la mateixa que resulti nul·la o ineficaç, subsistint les Condicions Generals en tota la resta, tenint-se tal disposició, o la part de la mateixa que resultés afectada, per no posada.

 

 1. LLEI APLICABLE i JURISDICCIÓ:

Aquestes condicions es regiran o interpretaran conforme a la legislació espanyola en allò que no estigui expressament establert. El prestador i l’usuari, acorden sotmetre qualsevol controvèrsia que pogués suscitar-se de la prestació dels productes o serveis objecte d’aquestes Condicions, als Jutjats i Tribunals del domicili del prestador (si és persona jurídica) o de l’usuari (si és persona física).

En el cas que l’usuari tingui el seu domicili fora d’Espanya, el prestador i l’usuari, renuncien expressament a qualsevol altre fur, sotmetent-se als Jutjats i Tribunals de la ciutat de Barcelona (Espanya).

 

 1. COMENTARIS I SUGGERIMENTS:

Els seus comentaris i suggeriments seran ben rebuts. Li preguem que ens enviï tals comentaris i suggeriments a través del nostre formulari de contacte.

A més, tenim fulls oficials de reclamació a disposició dels consumidors i usuaris. Pot sol·licitar-los trucant al telèfon d’Atenció al Client 669906986 o a través del nostre formulari de contacte.