L’objectiu és fer un treball individual per a guanyar comprensió en un mateix i de l’entorn. Aconseguir canvis positius en les diferents àrees de la vida, superar dificultats i resoldre problemes. Aprendre a conviure i gestionar emocions com la tristesa, la ràbia i la por. Augmentar la confiança i al seguretat en un mateixl’autoestima.

 Àrees on es recomana la intervenció :

  • Autoestima baixa
  • Rendiment escolar baix
  • Dificultats en l’aprenentatge
  • Estrés
  • Ansietat
  • Problemes relacionals
  • Inseguretat, por i fòbia
  • Depressió
  • Insomni
  • Obsessió

 

Es programa setmanalment, un cop finalitzada la teràpia es programen un parell de sessions de seguiment una al cap d’un mes i d’altre als tres mesos.

 

terapia individual